این فایل مربوط به نقشه های الکتریکی خودروی پراید می باشد.

خرید فایلهای پی دی اف مربوط به نقشه های خودروی پراید

 

در صورت نیاز نرم افزار WINZIP را بر روی گوشی موبایل خود نصب داشته باشید.